TheLoneRider
a seeker in search of Easter Eggs


Country > Philippines > Siquijor Island > Lazi
Date > 2023 > June
Activity > Learning

Learning

Learning Cebuano

Learning CebuanoLearning Cebuano: June June 1-31, 2023

Learning Cebuano: June

Location Google Map: Siquijor Island, Philippines

The Challenge
I dragged my feet trying to learn Cebuano despite the low motivation. Hopefully, I can do better this June.

English-Cebuano Translation
Space
 1. outside - sa gawas
 2. inside - sa sulod
 3. from - gikan
 4. going to - paingon
 5. the other side - pikas
Verb
 1. to walk - paglakaw
 2. to run - pagdagan
 3. to open - abli
 4. to ask - pagpangutana, eg I asked, Nangutana ko
 5. to go to (a place) - adto ko
 6. to sell - baligya
 7. to understand - sabot
 8. to not know / whatever (sarcastic) - ambot
 9. to know - aron makahibalo e.g. I don't know - wala ko kabalo
Time
 1. whenever - bisan kanus-a
 2. tomorrow morning - ugma sa buntag
 3. this morning - karong buntag
 4. it will take a long time - dugay pa
 5. a long time ago - dugay na
 6. now - karon
 7. yesterday - kagahapon
 8. tomorrow - ugma
 9. later - unya
Adjective
 1. feeling lazy - tapulan eg. I am lazy tapulan ko
 2. pretty - nindot
 3. hole at the bottom - buslot
 4. tasty / delicious - lami
 5. very good - kaayo, eg: lami kaayo - very delicious, ok kaayo - I'm really very good
Greetings
 1. good morning - maayong buntag
 2. good noon - maayong udto
 3. good afternoon - maayong hapon
 4. good evening - maayong gabii
 5. how are you? - kumusta man ka?
 6. I'm doing good - maayo man
Feelings
 1. shy. timid, bashful - maulawon
 2. scared - nahadlok
 3. happy - palipayo
 4. surprised, startled - nakurat
 5. confused - naglibog
 6. grumpy - gisapot
 7. angry - nasuko
 8. sad - naguol
 9. excited - naghinam-hinam
 10. crying - naghilak
 11. worried - nabalaka
 12. impatient - walay pailub
 13. rushing - nagdali
Wh-words (interrogative words)
 1. why - nganong eg. why did you stop? nganong nihunong ka?
 2. what - unsa eg. what is that? unsa na?
 3. how - gi-unsa eg. how do you play this? giunsa nimo pagdula kini?
 4. when - kanus-a eg. when are you coming? kanus-a ka muadto
 5. where - asa eg. where are you going? asa ka paingon?
 6. which - unsa (same as what) eg. which one do you like? unsa nimong ganahan?
 7. whose - kang kinsa eg. whose food is this? kang kinsa ni nga pagkaon?
Etc
 • also - pud / sad, eg: maayong buntag pud - good morning also
  1. Jun 1, 2023 - Thursday

   English
   My eyes got so strained I started seeing crystal on my periphery.
   I shut down my laptop for the day.
   Instead, I went to Bolo Bolo for a refreshing dip.
   Then I went to the wooded area for hammock time.
   When it was not too hot, I stayed at the seawall until late.

   Cebuano
   E: My eyes got so strained I started seeing crystal on my periphery.
   ME: Ang mata ko ka-kapuy, nagkita ko ang cystal sa akong paligid.
   Google: Ang akong mga mata, gipiyong kaayo, nga nagsugod ako sa pagtan-aw sa krystal sa akong periphery.

   E: I shut down my laptop the whole day.
   ME: Gisara ko ang akong laptop karong adlaw.
   Google: Nasirado nako ang akong laptop sa tibuok adlaw.

   E: Instead, I went to Bolo Bolo for a refreshing swim.
   ME: Hinuon, paingon ko sa Bolo Bolo para sa maginhawang ligo.
   ME2:
   Google: Miadto na hinuon ko sa Bolo Bolo para makapalagsik nga kaligoanan.

   E: Then I went to the wooded area for hammock time.
   ME: Unya, miadto ko sa mokahoy na gubat para mag duyan.
   ME2: Unya, miadto ko sa kakahoyan para sa duyan.
   Google: Unya miadto ko sa kakahoyan para sa duyan.

   E: When it was not too hot, I stayed at the seawall until late.
   ME1: Nang dili na mainit kaayo, nag-stay ko sa seawall hanggang gabii.
   ME2: Kung dili na mainit kaayo, nagpabilin ko sa seawall hangtod sa gabii.
   Google: Kung dili kaayo init, nagpabilin ko sa seawall hangtod sa gabii.

   Google Translation
   Ang akong mga mata nagpiyong kaayo nga nagsugod ako sa pagtan-aw sa kristal sa akong periphery.
   Gi-shut down nako akong laptop for the day.
   Miadto na hinuon ko sa Bolo Bolo para makapalagsik.
   Unya miadto ko sa kakahoyan para sa duyan.
   Kung dili kaayo init, nagpabilin ko sa seawall hangtod sa gabii.

   Vocabulary

   1. I stayed - nagpabilin ko
   2. until - hangtod
   3. then - unya
   4. wooded - kakahoyan
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   Jun 2, 2023 - Friday

   English
   I went to Larena today to attend Jazzy's event.
   On the way, I stopped by the rice cake place and bought some pasalubongs.
   I also stopped by Ms. Auring's place and gave her 2 bibingka.
   At the Siquijor State College, I saw Jazzy and her Mom.
   I had to leave early because the sound was too loud.

   Cebuano


   E:
   ME:
   Google:

   E:
   ME:
   Google:

   E:
   ME:
   Google: xxxxxxxxxx

   Google Translation
   Miadto ko sa Larena karon aron motambong sa kalihokan ni Jazzy.
   Sa dalan, nihapit ko sa rice cake ug namalit ug pasalubong
   . Nihapit pud ko sa lugar ni Ms.Auring ug gihatagan nako siyag 2 ka bibingka.
   Sa Siquijor State College, nakita nako si Jazzy ug iyang Mama.
   Kinahanglan kong mobiya og sayo kay kusog kaayo ang tingog.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 3, 2023 - Saturday

   English
   Waking up hungry, I went to the market and had a eggplant omelette sandwish on a Francis loaf, with sikwate, a hot native chocolate drink.
   I also met young, attractive and smart lady teachers from Bogo.
   The conversation was engaging and stimulating.
   We exchange coordinates before parting ways.
   I also went to Bolo Bolo to rinse my whites.
   Manang Inday served me and Marlon Paklay dinner.
   I spent the rest of the night at the seawall.
   They were having a disco that night.

   Written Cebuano
   xxxxxxxxxx

   Google Translation
   Pagmata nga gigutom, miadto ko sa merkado ug adunay talong omelette sandwish sa usa ka Francis nga tinapay, uban sa sikwate, usa ka mainit nga lumad nga chocolate nga ilimnon.
   Nahimamat sab nako ang mga batan-on, madanihon ug maalamon nga babaye nga magtutudlo gikan sa Bogo.
   Ang panag-istoryahanay makalingaw ug makapadasig.
   Nagbayloay mig mga coordinate sa dili pa magbulag.
   Miadto sab ko sa Bolo Bolo aron manghugas sa akong mga puti.
   Gisilbihan ko ni Manang Inday ang panihapon namo ni Marlon Paklay.
   Nagpabilin ko sa tibuok gabii sa seawall.
   Nagdisco sila niadtong gabhiona.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 4, 2023 - Sunday

   English
   My eyes are still weary and I have to be careful when I look at my phone or laptop.
   Instead of yoga, I'll go explore the market scene.
   I went to buy pure tableya from Marlon's neighbor.
   I also went snorkeling on the coral reef by the wharf.
   I realized that I no longer enjoy snorkeling like I used to.
   I'll give my gear to Marky.

   Written Cebuano
   xxxxxxxxxx

   Google Translation
   Ang akong mga mata gikapoy pa ug kinahanglan kong mag-amping sa pagtan-aw sa akong telepono o laptop.
   Imbes nga yoga, usisahon ko ang talan-awon sa merkado.
   Mipalit kog puro tableya sa silingan ni Marlon.
   Nag-snorkeling sab ko sa coral reef duol sa pantalan.
   Nakaamgo ko nga dili na ko ganahan mag snorkeling sama sa akong naandan.
   Ihatag nako akong gamit kang Marky.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 5, 2023 - Monday

   English
   My eyes felt a little better and I was able to go back on the laptop.
   Jun Que messaged me about the passing of Johnny Delegencia.
   I reminisced about my SEMEN days.
   I went to Bolo Bolo for a quick dip and then to Cambugahay for Pineapple juice.
   There, I got to talk to the cute staff of Twenty4Cafe.

   Written Cebuano
   xxxxxxxxxx

   Google Translation
   Medyo ninindot akong mata ug nakabalik ko sa laptop.
   Gi-message ko ni Jun Que bahin sa pagtaliwan ni Johnny Delegencia.
   Nahinumdom ko sa akong SEMEN days.
   Niadto ko sa Bolo Bolo para magsawom dayon ug sa Cambugahay para sa Pineapple juice.
   Didto, nakigsulti ko sa cute nga staff sa Twenty4Cafe.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 6, 2023 - Tuesday

   English
   I went to view a land sold by Marlon's family in Poo.
   It is .4 hectare on a flat land about 3 km from the main town.
   It's about 100m from the main road, with access to electricity, water and wifi signal.
   The downside is the presence of neighbors and it's not overlooking the water.
   On the way back, I took a dip at Bolo Bolo.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Miadto ko aron tan-awon ang yuta nga gibaligya sa pamilya ni Marlon sa Poo.
   .4 ektarya kini sa patag nga yuta mga 3 km gikan sa punoan nga lungsod.
   Mga 100m kini gikan sa main road, naay access sa kuryente, tubig ug wifi signal.
   Ang disbentaha mao ang presensya sa mga silingan ug dili kini makatan-aw sa tubig.
   Sa pagpauli, nangaligo ko sa Bolo Bolo.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 7, 2023 - Wednesday

   English
   Myrna setup my meeting with the healer for Friday.
   I went to Bolo Bolo twice.
   I got water from the water source but later replaced it with one from the tube.
   I couldn't find a suitable dinner so I just had the Francis loaf.

   Written Cebuano
   E: Myrna setup my meeting with the healer for Friday.
   ME1: I went to Bolo Bolo twice.
   ME2:
   Google:

   E: I got water from the water source but later replaced it with one from the tube.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E: I couldn't find a suitable dinner so I just had the Francis loaf.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Gi-setup ni Myrna ang akong meeting sa mananambal para sa Biyernes.
   Kaduha ko miadto sa Bolo Bolo.
   Nagkuha ko og tubig gikan sa tinubdan sa tubig apan sa ulahi giilisan kini og usa gikan sa tubo.
   Wala koy nakit-an nga angay nga panihapon mao nga naa na lang koy Francis nga tinapay.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 8, 2023 - Thursday

   English
   Myrna gave me a whole ripe papaya for lunch.
   I picked up the eggplant omelette for my dinner sandwich.
   I bought 'pure' tablea from her neighbor at P65/pack.

   Written Cebuano
   E: Myrna gave me a whole ripe papaya for lunch.
   ME1: Gibigay sa akon ni Myrna isa ka tibuok nga papaya para sa paniudto.
   ME2: Gihatagan ko ni Myrna og tibuok hinog nga kapayas alang sa paniudto.
   Google: Gihatagan ko ni Myrna og tibuok hinog nga kapayas alang sa paniudto.

   E: I picked up the eggplant omelette for my dinner sandwich.
   ME1: Gidaanan ko ug talong na omelette alang sa panihapon sandwich.
   ME2: Gipunit nako ang talong omelette para sa akong panihapon nga sandwich.
   Google: Gipunit nako ang talong omelette para sa akong panihapon nga sandwich.

   E: I bought 'pure' tablea from her neighbor at P65/pack.
   ME1: Gibili ako ug puro nga tablia pikas sa kapitbahay gibaligya nga P65 usa ka pakete.
   ME2: Nipalit ko ug puro nga tablia tag P65 usa ka pakete iyang silingan.
   Google: Nipalit kog 'pure' tablea sa iyang silingan tag P65/pack.

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Gihatagan ko ni Myrna og tibuok hinog nga kapayas alang sa paniudto.
   Gipunit nako ang talong omelette para sa akong panihapon nga sandwich.
   Nipalit kog 'pure' tablea sa iyang silingan tag P65/pack.

   Vocabulary

   1. I was given by... - Gihatagan ko ni...
   2. papaya - kayapas
   3. whole - tibuok
   4. I picked up - Gipunit nako
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 9, 2023 - Friday

   English
   I had indigestion from lunch and my stomach was in pain until midnight.
   I performed Kunjal kriya to vomit all food out.
   It left my stomach tender and my throat sore.
   But my stomach is already recovering from the ordeal.
   I'm supposed to see the healer from Kimba today but I didn't go and just rest.

   Written Cebuano
   E: I had indigestion from lunch and my stomach was in pain until midnight.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E: I performed Kunjal kriya to vomit all food out.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E: It left my stomach tender and my throat sore.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E: But my stomach is already recovering from the ordeal.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E: I'm supposed to see the healer from Kimba today but I didn't go and just rest.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Naa koy indigestion gikan sa paniudto ug nagsakit akong tiyan hangtod sa tungang gabii.
   Gibuhat nako ang Kunjal kriya aron isuka ang tanan nga pagkaon.
   Kini nakapahumok sa akong tiyan ug nagsakit sa akong tutunlan.
   Pero naulian na akong tiyan sa kalisod.
   Makigkita unta ko sa mananambal gikan sa Kimba karon.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 10, 2023 - Saturday

   English
   My first real meal in 2 days was light lunch with little corn and mongo soup.
   I 'take-out' the eggplant omelette for my pandesal dinner.
   I went to the wooded area for hammock rest.
   Then I went to Bolo Bolo for a quick dip.
   I enjoyed my dinner at the seawall.
   No yoga.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 13, 2023 - Tuesday

   English
   I drove to Brgy. Akama to explore.
   I had been asking Bard and GPT4 many questions about history (Obama's presidency), events, people (Swami Adana), movie endings (its remake of the ending of Game of Thrones).
   I had my eggplant sandwich dinner with tuba and lots of vinegar at Manang Inday's tuba bar.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 14, 2023 - Wednesday

   English
   The podcast on the Tamil Tigers was insightful and thought provoking.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 27, 2023 - Tuesday

   English
   My indigestion from eating too many mangoes yesterday has subsided.
   I was tagged along by my neighbors, Judy and Myrna, to a fiesta gathering in her relatives' barangay.
   I segue to talk to Jason who was living nearby.
   I went to the seawall to watch Zumba.
   I stayed on the roofdeck to watch the video of David Goggins.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Ang hindi pagkatunaw ng pagkain ko sa sobrang pagkain ng mangga kahapon ay humupa na.
   Sinamahan ako ng mga kapitbahay ko, sina Judy at Myrna, sa isang fiesta gathering sa barangay ng kanyang mga kamag-anak.
   Segue kong kausapin si Jason na nakatira malapit.
   Pumunta ako sa seawall para manood ng Zumba.
   Nanatili ako sa roofdeck para panoorin ang video ni David Goggins.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   June 30, 2023 - Friday

   English
   I finally got my Senior Citizen ID.
   It gives me 20% discount on travel and food.
   This is a big step towards living a normal life.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

  Ending Thoughts
  June has been an abject failure. I simply used the √čnglish entry as a daily mini-blog but I haven't gone to learning the language. My head tells me I have to learn Cebuano but my heart isn't there.

  --- Gigit (TheLoneRider)
  YOGA by Gigit Yoga by Gigit | Learn English Learn English | Travel like a Nomad Nomad Travel Buddy | Donation Bank Donation Bank for TheLoneRider  Leave a comment?


  More on Siquijor Island:

  Siquijor Island Local Info

  Jeeps - there are only 2 routes for jeeps within Siquijor Island - and they are rare. Most people have their own motorcycle transport.

  1. Siquijor Port to Lazi - last trip leaves at 3pm from station near market
  2. Lazi to Siquijor Port - jeeps depart from the Lazi Port area. 5 jeeps, the last trip at 12:30 pm. Lazi to San Juan, P50.
  3. Larena Port to Lazi - jeeps are unpredictable. As of this writing, there is only 1 jeep plying the Larena-Lazi route. This jeep leaves Larena for Lazi at 9:50am. After that, no more jeep. You'll have to take a tricycle to Siquijor Pob for jeeps going to Lazi
  4. Lazi to Larena Port - 6am (daily) and 9 am (M-Th)

  Food - these were suggested by a local to me

  1. Lechon manok & liempo - roasted pork belly and chicken at Joel's in Siquijor Poblacion. I've tried this myself...yummy, even if the chicken was no longer hot
  2. Bibingka - sweetened rice cake by Fidy's Bibingka (P30) in Sawang, Maria. I've come back for this and I buy for other people as well as 'pasalubong' - they love this
  3. Siopao - at the Rosita store near Thrifty (P25) in Siquijor Poblacion
  4. Peanut butter - by Rene. Just ask around in Siquijor Poblacion. It's popular
  5. Torta - sweet cakish bread at the Thrifty story in Siquijor Poblacion
  Siquijor Island Map
  Siquijor
  Siquijor - Dumaguete Boat Trips (as of Jan 2023)
  1. Montenegro Lines - at Siquijor Port, P234.00/pax, P169/bicycle, 7:30am/10:00am/2:00pm/4:30pm

  2. Montenegro Lines, Siquijor to Dumaguete

  3. Aleson Shipping - at Siquijor Port, 6 am and 6 pm daily, 1:30 pm M-Sat, Regular P200.00/pax, Aircon P250.00/pax

  4. Aleson Shipping, Dumaguete to Siquijor

  5. Ocean Jet - 40 mins,at Siquijor Port, 0919.066.5964, www.oceanjet.net, marketing@ocenajet.net, 6:00am/6:00pm, P350/pax (tourist/open air), P580/pax (business class)

   Ocean Jet


  Siquijor - Tagbilaran - Cebu City Boat Trips (as of Jan 2023)

  En route to Cebu City, the ferries usually make a stop-over to Tagbilaran (Bohol) to pick-up more passengers or unload.

  1. Ocean Jet - 8:20 am, at Siquijor Port
   To Tagbilaran: P800/tourist & open air, 2 hours (arrive 10:20 am), P1200/business class
   To Cebu (Pier 1): P1600/tourist & open air, 4 hours (arrive 12:40 am), P2400/business class
  2. Lite Ferries - at Larena Port, no Senior Citizen discount for online ticket purchase
   To Tagbilaran: T-Th-Sun, 3 hours, depart 7 pm - arrive 10 pm, P475/standard (Tourist, PHP 750)
   To Cebu: T-Th-Sun, 10 hours, depart 7 pm - arrive 5 am, PHP 605/standard (Senior P484), Tourist, PHP 770
  3. Apekoptravel - at Larena Port to Tagbilaran: 1:00 pm, xxx hours, P750
   Reserve through call or text: Cleare - 0938 283 4760 | Grace - 0936 534 6564 | Jessel - 0961 759 6711, Pay via G-Cash: +63-917-880-1464, Email: momovillageadventure@gmail.com, Facebook messenger: Apekoptravel. Enter your birthday and nationality to get discounts: 0 to 3 years old free, 4 to 9 years old will have 20% discount, 10 years old and above full price, Filipino Senior Citizens will also have 20% discount


  Siquijor - Plaridel Boat Trips (as of Jan 2023)
  1. Lite Ferries - at Larena Port, T-Th-Sun, 2:00 am, 5 hours, PHP?


  Siquijor - Cebu (Liloan) - Cebu City BUS Trip (as of Jan 2023)

  There is only one bus plying this route - Sugbo Urban. Tourist class coach, a/c, comfortable, Sun-Fri (these dates keep changing). P420 for bus, P275 for ferry to Liloan. Larena Port around 5 am, makes a clockwise roundtrip around Siquijor Island - Larena, Enrique Villanueva, Maria, Lazi (stops at Lazi market for breakfast and leaves 6:50 am), San Juan, Siquijor (arrives 8am, P50 from Lazi to Siquijor Poblacion) and catches the 1pm ferry at Larena Port (Sundays at 3 pm) for Liloan, Cebu and resumes its land route. Arrives Cebu City (South Bus Terminal) 10 pm.

  Sugbo Urban is the cheapest and most convenient way because it goes around the island (clockwise) along the circumferential road, passing through - Enrique Villanueva, Maria, Lazi, San Juan, Siquijor...and back to Larena where it takes the ferry at 1 pm. This saves you the hassle and high transport cost of a tricycle. Besides, it's a long trip from the other side of the island to be taking by tricycle.


  Sugbo Urban

  Sugbo Urban

  Suggested Destinations After Siquijor Island

  These are the nearest popular destinations from Siquijor by boat

  1. Bohol - Bohol is an island northeast Siquijor. Tourist attractions are Chocolate Hills, Tarsier Monkey, Loboc River Cruise, Beaches of Panglao, whale sharks (recent offering), freediving (recent offering)
  2. Cebu - Cebu City is the usual gateway into the Visayas. But in Cebu Island itself, there are many offerings - Whale Sharks of Oslob, sardine run at Moalboal,Thresher Shark of Malapascua
  3. Dapitan (Zamboanga del Norte) - I haven't been there but a lot of island ferries ply this port. There must be something here.
  4. Dumaguete - Dumaguete is a small charming progressive coastal town in Negros Oriental. Cafe and restaurants line the famous Boulevard Boardwalk. Tourist attractions include Japanese Shrine, Casaroro Falls, snorkeling along the southern coastline (Dauin, Masaplod Norte, etc), Balinsasayao Twin Lakes
  5. Plaridel (Misamis Occidental, Mindanao) - I haven't been there but a lot of island ferries ply this port. There must be something here.

  Blogs

  Siquijor Blogs
  Siquijor Island
  1. Goodbye Siquijor April 18, 2024
  2. January Chronicles: Bandilaan Meditation January 2024
  3. My January Yoga Practice: A Journal January 31, 2024
  4. Jan 2024: Squid, Balangawan, Margarita Pizza January 2024
  5. December Chronicles: Yuletide Season December 30, 2023
  6. December Snapshots: Bolo Bolo Dip, Christmas Lunch, Tuba Denizens, Friends Forever, Men Working, Cow / Crow December 1-30, 2023
  7. Eggplant Bulad Pizza December 20, 2023
  8. Canghaling Cave November 14, 2023
  9. Kings and Queens November 13, 2023
  10. Barangay Vote-Buying October 22, 2023
  11. Real Estate Mapping October 1, 2023
  12. Learning Cebuano: Oct October 1-31, 2023
  13. Oct Food Hack: Pizza, Kinilaw, Coconut Bread, Fish Okuy, Carrot Omelette,Lemon-Grass Tea October 2023
  14. Sep Snapshots: Fisherman, Granny, Pedicure, Big Fish, Garbage September 1-30, 2023
  15. Sep Food Hack: Fish Tinola, Ratatouille, Chayote Omelette, Flat Bread September 2023
  16. Together Forever Sep 11, 2023
  17. The Cigarette Talk Sep 1, 2023
  18. Siquijor Star Meditation Center Aug 31, 2023
  19. The Lost Dogs of Siquijor Aug 27, 2023
  20. Moving to a Bungalow! Aug 22, 2023
  21. Aug Chronicles: CDO produce August 31, 2023
  22. Aug Snapshots: Pan de Sal, Palpitate, Taho, Tuna, Pineapple August 1-31, 2023
  23. [an error occurred while processing this directive]
  24. July Chronicles July 31, 2023
  25. July Snapshots July 1-31, 2023
  26. Learning Cebuano: July July 1-31, 2023
  27. June Chronicles June 31, 2023
  28. June Snapshots June 1-31, 2023
  29. Learning Cebuano: June June 1-31, 2023
  30. May Chronicles May 31, 2023
  31. May Snapshots May 1-31, 2023
  32. Learning Cebuano May 1-31, 2023
  33. In Search of a Cool Climate May 25, 2023
  34. The 64 km Bike Ride May 16, 2023
  35. Lazi Fiesta May 15, 2023
  36. The Boulevard Opening May 5, 2023
  37. April Snapshots April 1-30, 2023
  38. Learning Cebuano...Again! April 1-30, 2023
  39. Kris Visits Siquijor Mar 17 - Apr 15, 2023
  40. Exploring Siquijor with Marky Mar 25 - Apr 11, 2023
  41. Siquijor Healing Festival April 5-8, 2023
  42. The Talk at United Church of Christ April 2, 2023
  43. Mar Snapshots Mar 1-31, 2023
  44. Vigil for the Ghost Ship of Siquijor March 31, 2023
  45. Judging an Essay on Gender Equality Mar 29, 2023
  46. The Thief, the Shaman, the Elves and the Police Mar 20, 2023
  47. Finally Acquiring the Motorbike Mar 18, 2023
  48. Bitcoin Blunder Mar 15, 2023
  49. Maria's Unsung Beaches Mar 11, 2023
  50. Lagaan Falls Mar 9, 2023
  51. Tibhong Spring Water Source Mar 8, 2023
  52. Bolo-Bolo Natural Spring Mar 2, 2023
  53. Reasons to Get a Wife March 1, 2023
  54. Feb Snapshots Feb 28, 2023
  55. Camagung-Ong Natural Spring Feb 28, 2023
  56. Heeeere's Johnnie! Feb 26, 2023
  57. Manifesting a Motorbike from Thin Air? Feb 18, 2023
  58. The 'Bad Guy' of Siquijor Feb 15, 2023
  59. Amazement from Drivers License Renewal in Siquijor Feb 15, 2023
  60. Locong Falls Feb 9, 2023
  61. Inguinal Hernia? Goodbye ABS! Feb 4, 2023
  62. Jan Snapshots January 31, 2023
  63. In Search of Tubod Cold Spring Jan 27, 2023
  64. 1:4:2:3 Nadi Shodana Jan 26, 2023
  65. Lazi's Boulevard Jan 22, 2023
  66. Lazi: A Monthly Stay Jan 21, 2023
  67. 7 Days in Maria, Siquijor Jan 14-21, 2023
  68. Capilay Spring Jan 17, 2023
  69. Siquijor: In Search of Resonance Jan 9-14, 2023
  70. Riding Around Siquijor's 86km Coastal Road Apr 3, 2012
  71. Exploring the Cantabon Cave of Siquijor Feb 23, 2012
  72. Jovee and Missy's Excellent Adventure Nov 6-7, 2010
  73. Freediving in Siquijor's Marine Sancturaries Apr 23-24, 2010
  74. Island Tour of Siquijor Apr 22, 2010
  75. Kram's Siquijor Wedding Apr 21, 2010

  Currency Converter
  Currency Converter

  »» back to Learning
  »» back to Homepage

  ARCHIVE: 2024 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN

  1970 | 1973 | 1975 | 1976 | 1979 | 1981 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ALL BLOGS